ÇİMENTO İMALAT SÜRECİ ADIMLARI
Untitled Document

 

1. ADIM : HAM MADDE EKSTRAKSİYONU
Çimento; demir, alüminyum, silikon ve kalsiyum içeren ham maddeler kullanır. Bu ham maddeler kalker, kil ve kumdur. Kalker; kalsiyum içindir. Daha küçük ebatlı kil ve kum ile birleştirilir. Kum ve kil; alüminyum, demir ve silikon ihtiyacını karşılar.
Ham maddeler çimento tesisine taşınmadan önce, büyük taşlar taşocağında konkasör yardımıyla küçük taş parçalar haline getirilir. Konkasör; büyük taşları çakıl ebatlarına düşürür.

2. ADIM: ORANLAMA, KARIŞTIRMA & ÖĞÜTME
Hammaddeler taşocağından analiz edilecekleri ve öğütmeden önce kalker ve kilin uygun oranlamalarının yapılacağı  tesis laboratuarına sevk edilir. Genellikle %80 kalker ve geri kalan %20 ise kildir.
Çimento tesisi; döner tabla ve ağır çarklı silindir yardımıyla ham karışımı öğütür. Döner tabla; silindir altında durmadan döndürür ve ham karışımı silindirle temas ettirir. Silindir, materyali toza dönüştürür ve işi bitirir. Bağlayıcısı katılmamış karışım toz olarak öğütüldükten sonra ön-homojenleştirme yığınında tutulur.

3. ADIM: HAM MADDE ÖN ISITMASI
Son öğütmeden sonra, madde ön ısıtma haznesine gelmeye hazırdır. Ön ısıtma haznesi; ham maddenin fırına ulaşmadan önce geçtiği dikey siklon dizisinden oluşur. Ön ısıtma haznesi fırından yayılan sıcak gazları kullanır. Maddenin ön ısıtması enerji tasarrufu sağlar ve tesisi çevre dostu yapar.

4. ADIM: FIRIN
Fırın; çimento imalatı sürecinin kalbi olarak da adlandırılan büyük döner ocaktır. Hammadde burada 1450 ⁰C'ye kadar ısıtılır. Bu sıcaklık, dekabonizasyon denilen kimyasal bir reaksiyon ile başlar. Bu reaksiyonda, materyal (kalker gibi) karbon dioksit çıkartır. Fırının yüksek sıcaklığı materyalin sıvı harcını oluşturur.
Kalsiyum ve silikon dioksit içerikleri arasındaki kimyasal reaksiyon serileri, kalsiyum silikat gibi çimentonun ana bileşenlerini oluşturur. Fırın; doğal gaz ve kömür kullanılarak çıkış tarafından ısıtılır. Materyal fırının en alt noktasına vardığında, klinker şekli oluşur.

5. ADIM: SOĞUTMA VE SON ÖĞÜTME
Fırından geçtikten sonra, klinkerler basınçlı hava ile soğutulur. Klinker emdiği sıcaklığı çıkartır ve düşük sıcaklıklara iner. Klinker tarafından açığa çıkarılmış sıcaklık fırında dolaştırılarak tekrar kullanılır. Bu durum da enerji tasarrufu sağlar.

5. adımın nihai süreci son öğütmedir. Çelik bilyeler ile dolu yatay bir düzlem vardır. Klinker; soğutmadan sonra bu döner silindire varır. Burada çelik bilyeler döner ve klinkeri toz haline getirir. Bu toz çimento olarak alınır.  Öğütülme esnasında, karışıma aynı zamanda çimentonun oluşumunu kontrol eden alçıtaşı küçük oranlarda eklenir.

6. ADIM: PAKETLEME VE GÖNDERİ
Çimento öğütme makinelerinden direk olarak depolara taşınır. Tır, tren ya da gemi taşımasına göre paketlenir ya da dökme olarak hazırlanır.

Design : GC TASARIM